Biogas 24,49 kr/kg

Gasstation pump

Vi tycker om gasbilar och arbetar för att du ska kunna tanka till konkurrenskraftigt pris.

Välkommen!

Gasefuels AB driver två gastankstationer i Göteborg. Den ena vid Aröds Industriväg 20-22 i Hisings Backa som har gemensam infart med Bilprovningen. Den andra på Stora Åvägen 1 vid Sisjöns handelsområde, brevid Kobbegrillen. 

På våra gastankstationer kan du betala med VISA, Mastercard eller Gasefuelskortet. För att ansöka om Gasefuelskortet kontaktar du info@gasefuels.se. Med Gasefuelskortet får du dina gasinköp samlade på faktura.

All biogas vi säljer innehåller 100 % biogas och produkten heter Biogas 100. Biogas 100 är till 100 % fossilfri och produceras av gödsel (67 %), råglycerin (17 %), halm/strömaterial (10%) samt flera mindre biologiska restströmmar (10%). Råvarorna kommer framför allt från Danmark (80 %), Tyskland (12 %) och andra EU-länder (8 %). Ur ett livscykelperspektiv ger Biogas 100 upphov till ett nettoutsläpp av koldioxid motsvarande 18,27 g CO2ekv/MJ, cirka 80 % lägre än fossilt alternativ!  

Vi erbjuder också produkten Biogas Bas som till övervägande del består av biogas. Vår Biogas Bas består i dagsläget också av 100 % biogas och har samma pris som Biogas100. 

På natten mellan 23:00-05:00 är biogaspriset 23,49 kr/kg inklusive moms. 

Besök oss gärna på fb.me/Gasefuels
Välkommen till Aröds Industriväg och Stora Åvägen.


Kontaktinfo

Gasefuels AB, Harstensmossen 18545 93 Töreboda
Kundnummer och journummer: 070 092 39 45