Konsulttjänster

Biogas

Vad är Biogas 100? Vad är det som gör Biogas så miljövänligt?

Biogas 100

Biogas 100 är till 100 % fossilfri och produceras av gödsel (31%), halm/strömaterial (25%), matavfall (12%), avfall från livsmedelsindustrin (24%) samt råglycerin (8 %). Råvarorna kommer framför allt från Danmark (79 %), Skottland (10 %), Tyskland (8%) och Italien (4 %). Ur ett livscykelperspektiv ger Biogas 100 upphov till ett negativt nettoutsläpp av koldioxid motsvarande -5,3 g CO2ekv/MJ, alltså mer än 100 % reduktion av koldioxid till följd av att gödsel som annars hade läckt ut metangas nu tas tillvara som drivmedel.

Stationer

Aröds industriväg 20-22

Hisings Backa

Stora Åvägen 1

Sisjön

Kontakta oss