Konsulttjänster

Biogas

Vad är Biogas 100? Vad är det som gör Biogas så miljövänligt?

Biogas 100

Biogas 100 är till 100 % fossilfri och produceras av gödsel (31%), halm/strömaterial (25%), matavfall (12%), avfall från livsmedelsindustrin (24%) samt råglycerin (8 %). Råvarorna kommer framför allt från Danmark (79 %), Skottland (10 %), Tyskland (8%) och Italien (4 %). Ur ett livscykelperspektiv ger Biogas 100 upphov till ett negativt nettoutsläpp av koldioxid motsvarande -5,3 g CO2ekv/MJ, alltså mer än 100 % reduktion av koldioxid till följd av att gödsel som annars hade läckt ut metangas nu tas tillvara som drivmedel.

Vi erbjuder även Naturgas som är fossilt. Vi erbjuder denna produkt från juli 2023 men eftersom vi inte sålt naturgas under 2022 har vi inte miljöinformation på historiska data för naturgas.

Stationer

Aröds industriväg 20-22

Hisings Backa

Stora Åvägen 1

Sisjön

Kontakta oss