Rådfråga en kunning aktör

Gasefuels har en unik kompetens då vi både har erfarenhet av utredningar och praktisk drift. Vi kan därför hjälpa företag och organisationer med allt från förstudier till drift och optimering av biogassystem. 

Byggnation av biogasanläggningar

Vi på Gasefuels driftar en verksamhet som är redo att tackla alla problem då vi har en bred erfarenhet av projektledning, projektering, byggnation och drift av biogasanläggningar. Dessutom driver vi två egna tankstationer som vi byggt i egen regi. 

Tillståndshantering

Det arbetet som krävs för att driva ett projekt framåt kan ibland kännas enormt. Vi hjälper våra kunder att söka bygglov, miljötillstånd och tillstånd för brandfarlig vara för att minska friktionen mellan tid och arbete. 

Förstudier och utveckling

Vi utreder även system kopplat till biogas, vätgas, Power to gas, negativa koldioxidutsläpp, CCS, förgasningsprocesser och pyrolysolja. Vi publicerar alltid officiella rapporter på hemsidan och är du intresserad av att fördjupa din förståelse i fältet är det bara till att skrolla ner!