Policy

Gasefuels har som policy att arbeta på ett sådant sätt att det dagliga arbetet leder till nöjda kunder genom att tillse att levererade tjänster och varor håller hög kvalitet. Detta skall ske genom att säkerställa en hög kompetens bland medarbetare, tillse en säker och trygg arbetsplats som värnar både människa och miljö samt uppfylla relevanta lagar och regler. Gasefuels varor och tjänster skall produceras under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkoren.